tel.: 786 102 024

tel. 786 102 024

*Gminy w której odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką wynosi poniżej 10,5%: Oborniki, Skoki, Szamotuły, Pobiedziska, Buk, Stęszew, Mosina, Kleszczewo, Kostrzyn

Imię i nazwisko

Telefon

E-mail

 

Status na rynku pracy:

 

Kryteria dodatkowe:

Zamieszkuję w gminie, w której odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką wynosi poniżej 10,5%*

Jestem osobą samotnie wychowująca dziecko

Jestem osobą długotrwale bezrobotną

Jestem osobą wychowującą dziecko z niepełnosprawnością

Posiadam wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe

Jestem osobą mieszkającą, uczącą się lub pracującą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (warunek konieczny)

 

Preferowana lokalizacja miejsca opieki (np. dzielnica Poznania):

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w celu prowadzenia rekrutacji do Projektu "Wracamy na rynek pracy-aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3".

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Lider Projektu:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Ul. Kościelna 37

60-537 Poznań

e-mail biuro@projekt-opiekunki.pl

tel. 786 102 024

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Formularz rekrutacyjny

Dokumentacja projektowa do pobrania

W celu aplikowania do udziału w projekcie, prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

Kórnik:      35 miejsc opieki.

Mosina:     15 miejsc opieki.

Swarzędz: 25 miejsc opieki.

Luboń:        5 miejsc opieki

Poznań:     25 miejsc opieki/25 wolnych miejsc

Wracamy na rynek pracy-aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3

tel. 786 102 024

Jesteś rodzicem dziecka do lat trzech i czujesz potrzebę powrotu do pracy? Ten Projekt jest dla Ciebie.

 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Miasto Poznań zapraszają do udziału w Projekcie „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3”. W ramach projektu, wyłonionych zostanie 360 rodziców pozostających poza rynkiem pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3, którzy otrzymają kompleksowe wsparcie i pomoc w powrocie na rynek pracy. Projekt skierowany jest do:

- 50 kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim

- 46 kobiet przebywających na urlopie wychowawczym

- 264 osób (238 kobiet, 26 mężczyzn) bezrobotnych (w tym 35 osób długotrwale 
  bezrobotnych i 143 osób z wykształceniem maksymalnie średnim)

Projekt skierowany jest do osób, które mieszkają, pracują lub uczą się na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.

 

W ramach projektu, osoby zakwalifikowane otrzymają kompleksową pomoc:

 • 360 uczestników otrzyma roczne dofinansowanie do opieki nad dzieckiem, w jednym z utworzonych w ramach projektów punktów opieki. Wkład własny rodzica to 41,20 zł miesięcznie

 • 264 uczestników (os. bezrobotne) objęte zostaną kompleksowym wsparciem, którego celem jest pomoc w powrocie na rynek pracy. W ramach wsparcia zaplanowano:

  • spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym, którego celem jest przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego z uczestników

  • szkolenie "Aktywne poszukiwanie pracy", którego celem jest nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz kreowanie własnego wizerunku

  • szkolenia zawodowe, zgodne z IPD, których celem jest uzyskanie nowych lub podwyższenie posiadanych kwalifikacji

  • pomoc pośrednika pracy, który w oparciu o IPD pomoże w znalezieniu miejsca zatrudnienia

 • 133 uczestników skierowanych zostanie na staże zawodowe, wybrane w oparciu o IPD

 

 

Powróć na rynek pracy, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkty opieki powstałe w ramach projektu

Regulamin naboru

Zaświadczenie od pracodawcy

Oświadczenie uczestnika

Deklaracja udziału w projekcie

Karta zgłoszenia