tel. 61 669 80 52

Lider Projektu:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Ul. Kościelna 37

60-537 Poznań

e-mail biuro@projekt-opiekunki.pl

tel. 61 669 80 52

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Wracamy na rynek pracy-aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3

22 października 2021

Mamy wolne miejsca w punktach opieki

Informujemy, iż w ramach Projektu powstały kolejne miejsca opieki w Mosinie, Kórniku i Swarzędzu. Jeśli jesteś osobą przebywająca na urlopie macierzyńskim/wychowawczym lub osobą bezrobotną i chcesz wrócić na rynek pracy, zapraszamy do projektu. We wskazanych lokalizacjach posiadamy wolne miejsca (dofinansowane przez 12 miesięcy):

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu