tel. 61 669 80 52

Lider Projektu:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Ul. Kościelna 37

60-537 Poznań

e-mail biuro@projekt-opiekunki.pl

tel. 61 669 80 52

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Wracamy na rynek pracy-aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3

20 stycznia 2022

Otwieramy 5 punktów opieki w Poznaniu!

Już wkrótce otwieramy 5 nowych punktów opieki w ramach Projektu "Wracamy na rynek pracy"- tym razem w Poznaniu (Jeżyce oraz osiedle Kwiatowe). Rodziców, którzy chcieliby powrócić na rynek pracy, otrzymując możliwość dofinansowania opieki nad dzieckiem na okres 12 miesięcy, zachęcamy do kontaktu.