Zapraszamy do projektu rodziców bezrobotnych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w urzędzie pracy) z terenu Metropolii Poznań. Proponujemy Państwu pełną ścieżkę aktywizacji zawodowej, a dzieciom opiekę w nowo powstałych punktach opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Mamy wolne miejsca w następujących lokalizacjach:

 

ul. Jugosłowiańska Poznań - 10 miejsc

ul. Łużycka Swarzędz - 8 miejsc

ul. Zagórze - 15 miejsc (od maja 2023)

 

Zamknij

Lider Projektu:

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Ul. Kościelna 37

60-537 Poznań

e-mail biuro@projekt-opiekunki.pl

tel. 786 102 024

tel.: 786 102 024

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Wracamy na rynek pracy-aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3

Planowany obszar Projektu

O Projekcie

Sprawdź naszą ofertę

Projekt realizowany jest na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (patrz mapka obok) w okresie 07.2020r. - 06.2023r. Przedmiotem projektu, zgodnie z celem głównym jest umożliwienie powrotu na rynek pracy (podjęcie zatrudnienia) 112 Kobiet i 17 Mężczyzn bezrobotnych, 46 Kobiet biernych zawodowo (urlop wychowawczy) i 50 Kobiet pracujących, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie MOF Poznania (urlop macierzyński), poprzez utworzenie 360 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w postaci instytucji opiekuna dziennego oraz objęciem aktywizacją zawodową 264 osób bezrobotnych (238 Kobiet, 26 Mężczyzn). Dla osiągnięcia celu Projektu, Wnioskodawca przewiduje kompleksowe działania:

 • rekrutacja 120 Kobiet na opiekuna dziennego (wyłonienie 90 osób)

 • szkolenie na Opiekuna dziennego dla 90 Kobiet - 160h, 9grup - Efektem będzie nabycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem

 • utworzenie 360 miejsc opieki u Opiekunów dziennych, adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup wyposażenia, bieżące miesięczne funkcjonowanie miejsca opieki przez 12miesięcy

 • rekrutacja 360 (334 Kobiet, 26 Mężczyzn) rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3

 • doradztwo zawodowe dla 264 rodziców/opiekunów prawnych dzieci dla lat 3 (238 Kobiet, 26 Mężczyzn) - 4 godziny/osobę z wykwalifikowanym Doradcą Zawodowym

 • IPD (Indywidualny Plan Działania) dla 264 osób

 • doradztwo psychologiczne dla 264 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 (238 Kobiet, 26 Mężczyzn) - 1 godzina/osobę

 • szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy dla 264 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 -22 grupy x 16 godzin

 • pośrednictwo pracy dla 264 rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 -przedstawienie min. 2 ofert pracy/miesiąc/osobę, znalezienie zatrudnienia  112 Kobietom i 17 Mężczyznom  bezrobotnym

 • szkolenia zawodowe dla 264 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 - wybór szkolenia na podstawie IPD. Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez 244 osoby potwierdzone odpowiednim dyplomem/certyfikatem

 • staże zawodowe dla 133 osób (120 Kobiet, 13 Mężczyzn) -160 godzin/osobę - wybrane pod kątem możliwości zatrudnienia Uczestników Projektu

Aktualności

Sprawdź naszą ofertę

Kandydatki na opiekunki dzienne

Chcę otrzymać wsparcie, aby zostać opiekunką dzienną dzieci do lat 3

Rodzice opiekujący się dziećmi do lat 3

Chcę otrzymać wsparcie, aby wrócić na rynek pracy

27 kwietnia 2022
Już wkrótce otwieramy nowe punkty opieki w ramach Projektu "Wracamy na rynek pracy": -w maju 2022 otwarte zostaną punkty w Poznaniu przy ul. Miłosławskiej oraz w Swarzędzu przy ul. Piotra
20 stycznia 2022
Już wkrótce otwieramy 5 nowych punktów opieki w ramach Projektu "Wracamy na rynek pracy"- tym razem w Poznaniu (Jeżyce oraz osiedle Kwiatowe). Rodziców, którzy chcieliby powrócić na rynek pracy, otrzymując

Kandydatki na opiekunki dzienne

Rodzice dzieci do lat 3

Trwa rekrutacja!